سال حمایت از تولید کالای ایرانی گرامي باد    
     سه شنبه 27 آذر 1397 
 اسناد بالادست تدوین برنامه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظايف شوراها

ترتيب رسيدگی به تخلفات

سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

سنـد ملي توسعه استان قم

سیاست‌های کلی اصل 44

آيين نامه اجرايي

قانون بودجه سال 1389 كل كشور


آب و هوا     

نقشه ماهواره ای

گردش الکترونیک مکاتبات

پست الکترونیک شورای اسلامی استان قم

جستجو
1389/2/25 چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی
چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

با شروع کار در دبيرخانه تشخيص مصلحت نظام (1376)متوجه شديم که سياستهاي کلي نظام در يک جهت خاص و معيني تدوين نمیشود. لذا در سال 1378 بحثي تحت عنوان "افق آينده" در دبيرخانه مجمع تشخيص آغاز گرديد و در اين مسير روشن شد که مفهومي در برنامه ريزي و مديريتهاي کلان در جهان تحت عنوان "چشم انداز" راه پيدا کرده است که مطابق با خواسته هاي ما نيز مي باشد. پس از آنکه اين موضوع خدمت مقام معظم رهبري مطرح گرديد ايشان اين مساله را يک حلقه مفقود راهبردي تعبير، و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند که چشم انداز بيست ساله آينده کشور را ترسيم کند. مجمع تشخيص کميسيون خاصي را از اعضاي خود مامور تدوين اين چشم انداز نمود . ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.


چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 20 سال آينده

در افق 20 ساله :
ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.


مقدمه:
با شروع کار در دبيرخانه تشخيص مصلحت نظام (1376)متوجه شديم که سياستهاي کلي نظام در يک جهت خاص و معيني تدوين نمی شود.لذا در سال 1378 بحثي تحت عنوان "افق آينده" در دبيرخانه مجمع تشخيص آغاز گرديدو در اين مسير روشن شد که مفهومي در برنامه ريزي و مديريت هاي کلان در جهان تحت عنوان "چشم انداز" راه پيدا کرده است که مطابق با خواسته¬هاي ما نيز مي باشد.
پس از آنکه اين موضوع خدمت مقام معظم رهبري مطرح گرديد ايشان اين مساله را يک حلقه مفقود راهبردي تعبير، و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند که چشم انداز بيست ساله آينده کشور را ترسيم کند. مجمع تشخيص کميسيون خاصي را از اعضاي خود مامور تدوين اين چشم انداز نمود و طي يکسال چشم انداز بيشنهادي را با کمک گروههاي زير تدوين کرد:
1- گروه کارشناسي "چشم انداز" در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- سازمان مديريت و برنامه¬ یزي دولت جمهوري اسلامي ايران .
3- گروه تدوين استراتژي توسعه صنعتي کشور وابسته به وزارت صنايع و معادن.
چشم انداز پيشنهادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي تصويب شد و به محضر رهبر انقلاب ارائه گرديد و ايشان در سال 1382 آن را اصلاح و تصويب و به سه قوه ابلاغ نمودند.
تصويب نهايي رهبر معظم انقلاب دولت و قواي ديگر را موظف کرده است که سال 1384 شروع به اجرا و عملياتي کردن چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي کنند.رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي گواهی بر لزوم توجه آحاد ملت به ويژه جوانان بر اهميت تحقق چشم انداز20 ساله جمهوري اسلامي ايران می¬باشد. در مسير تحقق چشم انداز مسايل و نکاتي حائز اهميت است که در سایه کار و تلاش و کوشش به ايراني آرماني و اسلامي در اين افق 20 ساله خواهيم رسيد.
تعريف چشم انداز: عبارت است از آرمان قابل دستيابي جامعه در يک زمان بلند مدت معين که، متناسب با ارزش ها و آرمان هاي نظام و مردم تعيين مي¬گردد.
چشم انداز تصويري از ايران آرماني آينده است که هويت اسلامي و انقلابي آن مورد تاييد مقام معظم رهبري بوده است و بايد از حکومت ديني استفاده کرد تا به جامعه آرماني برسيم چشم انداز 20 ساله عاملي است که :
1- هريک از مولفه هاي اصلي جامعه را جهت مي دهد و اهدافشان را تعيين مي¬کند.
2- مجموعه عوامل را به هم پيوند مي¬دهد و از آن يک نظام سازگار مي سازد.
چشم انداز داراي ويژگيهاي زیر است:
1-آينده نگري 2 -ارزش گرايي 3- واقع گرايي 4- جامع نگري
در تهيه و تنظيم چشم انداز بلندمدت دو نکته بايد مورد مطالعه قرار گيرد.
پيش بيني روشي که وضعيت موجود را بررسي مي¬کند و بر اساس شرايط موجود آينده را پيش بيني مي¬کند.
آينده نگري فرآيندي است که در آن تصويري مناسب و آرماني در نظر گرفته مي شود و براي رسيدن به اين ارزشها بايد جامعه را ياري کند.
ويژگي¬هاي که چشم انداز در افق 20 ساله ايجاد مي¬کند:
• ايجاد وفاق ملي بر اساس نيازهاي ضروري جامعه .
• پاسخ گويي مولفه هاي مختلف و رفع ضعف¬ها و تهديدات .
• قابل دستيابي در هر زمان و کميت پذير بودن.
• تصوير ممکن از اهداف مطلوب.
• در چشم انداز تصوير آينده کشور حول عامل اصلي به شکل مشخص و دور از ابهام تعيين مي¬گردد.
• مشوق مشارکت ملي باشد.
• بايد جامع ،متحول، کننده و آينده نگر باشد.
• محدود به يک زمان مشخص باشد.

براي نيل به اهداف چشم انداز 20 ساله بايد آرمان کلان جامعه در خصوص استقلال، توسعه اجتماعي، توسعه سياسي ،توسعه اقتصادي و خودکفايي، محيط زيست وحفاظت از منابع طبيعي، آزادي و توسعه انساني و رشد مورد توجه خاص قرار گيرد.
نکته: سند قانوني آرمان¬هاي کشور ما قانون اساسي است.
رهبر معظم انقلاب در ابعاد مختلف چشم انداز رهنمودهايي را تبيين کردند که توجه به آنها حائز اهميت بسياري است:

در زمينه سياسي :کارآمدي، تحرک بي وقفه، جهت¬دار بودن و حضور فعال در معاهدات و مجموعه¬ها و هسته¬هاي جهاني مورد نظر است.
در زمينه علمي : نهضت نرم افزاري و توليد علم
در زمينه فرهنگي : تقويت روحيه ايمان و ايثار در مسئولين و مردم، تبيين مباني ارزشي و قانون اساسي
در زمينه الگوي تدوين برنامه : منطبق بر خصوصيات جغرافيايي تاريخي و فرهنگي باشد.

سند چشم انداز ملي 20 ساله ايران
با اتکال به قدرت لا يزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز 20 ساله:

ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي وفناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.

بسيج ملي بسوي ايران آينده :


جامعه ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
1- الگوي توسعه :
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي،ملي و انقلابي،با تاکيد بر : مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان¬ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي.


توسعه از سه رکن مقتضيات بومي ،رزش ها و بنيادهاي اجتماعي بايد تحت تاثي قرار گيرد و لذا الگوي توسعه بايد متناسب باآن¬ها طراحي و اجرا شود.

2-ويژگيهاي امنيت توليد و رفاه ملي:
2-1- توليد ملي :
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن¬آوري متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتماعي در توليد ملي.


2-2- امنيت ملي :
امن،مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.


2-3- رفاه ملي:
برخوردار از سلامت،رفاه،امنيت قضايي،تامين اجتماعي و فرصت¬هاي برابر، توزيع مناسب درآمد نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر،تبعيض و بهرمند از محيط زيست مطلوب.3-ويژگيهاي فرد ايراني 1404:
فعال ،مسئوليت¬پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.


4-جايگاه منطقه اي:
دست¬يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه¬اي آسياي جنوب غربي(شامل: آسياي ميانه، قفقاز ، خاورميانه و کشورهاي همسايه)با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.


5-تعامل با جهان:
5-1- در جهان اسلام :
الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه کارامد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تاثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه¬اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه¬هاي امام خميني(ره).
5-2- در روابط بين الملل:
داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت،حکمت و مصلحت.

گامهاي مهمي که بعد از چشم انداز بايد برداشته شود:
1- الزامات چشم انداز از جمله تدوين الگوي توسعه و اقدامات اساسي که براي رفع موانع در نظام که بايد برداشته شود.
2- آمايش سرزمين¬ها(فعاليت¬ها چگونه در مناظق مختلف سازماندهي شود)تقسيم کار ملي و تخصص گرايي در مناطق و مزيت¬هاي استاني و منطقه¬اي.
3- تهيه برنامه¬هاي اجرايي در سطح ملي و بخشي.
4- تهيه برنامه 20 ساله در هر استان و منطقه.
ملاحظه و نکات مورد توجه :
برنامه چهارم توسعه، مبداء و شروع چشم انداز 20 ساله است و بخشي از اهداف چشم انداز بايد در برنامه توسعه چهارم عملياتي گردد.
فرآيند معرفتي چشم انداز تبيين و ترويج و اعتقاد مردم و اين فرآیند بايد تبديل به بسيج ملي شود.
مجمع تشخيص به عنوان مسئول نظارت در سطح سياست¬هاي کلان و روند کلي در حال تدوين شاخص¬هايي است که داراي دو ويژگي اساسي است:
¬¬¬
1-در زمان معين چشم انداز20ساله تحقق يابد.
2-انحراف از مسير صورت نگيرد.
به کمک اين شاخص ها بايد مسير توسعه ملي را نظارت کنيم.
علاوه بر نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و پيگيري¬هاي مقام معظم رهبري نظارت مردم و پيگيري مردمي نيز در تحقق چشم انداز نقش بسزايي ايفا مي¬کند که اين سه گزينه ضمانت اجرايي چشم انداز جمهوري اسلامي ايران است.
نخبگان نظام جمهوري اسلامي ايران وظايفي را در چشم انداز 20 ساله به عهده دارند. کوتاهي و سهل انگاري در اين وظيفه نظام را براي رسيدن به اين هدف دچار مشکلات بسياري مي¬کند.

وظايف نخبگان:
1-چشم انداز را براي مردم تبيين کنند(خود نخبگان چشم انداز را بفهمند و درک و تفسير واحد ايجاد کنند و به مردم انتقال دهند).

2-عوامل تحقق آن را شناسايي و به مديران بخش¬هاي خصوصي و دولتي مشاورت دهند.

3-ايجاد تحرک و عزم ملي (چون حرکت داوطلبانه مي¬باشد بايد مانند جنگ يک بسیج عمومي در سطح مسئولان و مردم صورت گيرد).

4-کمک به مجريان (دولت بايد هدايت را به عهده گيرد و به طور مستقيم در امور دخالت نکند و از نخبگان براي تبيين و از بسيج عمومي مردم براي عملياتي کردن استفاده کند).

ضرورت يک جهاد فرهنگي و اقتصادي:
براي تحقق چشم انداز و دستيابي به اهداف آن، ملت و دولت ايران بايد يک تلاش گسترده و عظيمي را پيش بگيرند و اين کار بدون يک بسيج و عزم وارده ملي امکان پذير نيست.براي تحقق اين بسيج ملي دولت و ملت بايد به يک جهاد فرهنگي و اقتصادي دست بزنند.در حقيقت رسيدن به يک ايران پيشرفته و مقتدر و کانون هدايت¬گري در منطقه جز از طريق يک تحول صورت نمي¬گيرد اين تحول همان انقلاب سوم و تداوم انقلاب اسلامي ملت ايران است که هنوز آغاز نشده است.
انقلاب سوم از طريق يک جهاد فرهنگي و اقتصادي ايران را به يک ايران آرماني در منطقه تبديل خواهد کرد.برنامه ريزي اين جهاد بايد توسط نسل دومي ها و نسل سومي هاي انقلاب صورت گيردو لازمه چنين برنامه ريزي اعتماد به نفس و بسيج توانايي ها و انگيزه هاي ملي تمامي ايرانيان چه در داخل و چه در خارج از کشور است نيروهاي انقلاب اگر پرچم داري اين تحول را بر عهده بگيرند 2 نتيجه حاصل خواهد شد:

1- تحقق چشم انداز از مسير واقعي به انحراف نخواهد رفت.

2- ضمانت تحقق چشم انداز به دليل توانايي ها و انگيزه هاي نيروي انقلاب تضمين خواهد شد .

در خاتمه با اتکال بر خداوند و ياري از امام زمان(عج)و همت مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم انقلابي که طلايه¬داران واقعي اين حرکت هستند در افق چشم انداز 20ساله ايران کشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فن آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل خواهد بود.

.........................................................................

    نسخه قابل چاپ  چاپ     
       سخن هفته   
حديث
قال (صلى الله علیه وآله) : ثَلاثَهٌ أخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى ألضَّلالَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

فرمود : در سه چیز براى امّت خود احساس خطر مى كنم : گمراهى ، بعد از آن كه هدایت و معرفت پیدا كرده باشند ، گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ، مشتهیات شكم و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى

        خبرگزاری  
قم نیوز قم امروز فارس نیوز
ایرنا ایسنا شبکه خبر

       سایت ها 

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای اسلامی شهر قم
شوراي اسلامي شهرستان قم
شورای عالی استان ها


پایگاههای اطلاع رسانی شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کرج


پایگاههای اطلاع رسانی مراجع عظام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی


پایگاههای فناوری اطلاعات

پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هفته نامه عصر ارتباط
اخبار فناوری اطلاعات
نشریه اینترنت
ماهنامه تخصصی رایانه خبر
ضمیمه کلیک جام جم
هفته نامه بزرگراه فناوری

 
              ارتباط با ما   
  نام   
  ایمیل
ارتباط با :
   
   تلفن : 37715951
   فاکس: 37715951
مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

        پخش زنده  
 رادیو سراسری رادیو قرآن   رادیو معارف

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  مصوبات |  بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 | آیین نامه داخلی شورای استان  | گزارش تصویری |  ارتباط با ما |

Copyright © 2010 QOMSHORAOSTAN.IR
شورای اسلامی استان قم