سال حمایت از تولید کالای ایرانی گرامي باد    
     سه شنبه 27 آذر 1397 
 اسناد بالادست تدوین برنامه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظايف شوراها

ترتيب رسيدگی به تخلفات

سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

سنـد ملي توسعه استان قم

سیاست‌های کلی اصل 44

آيين نامه اجرايي

قانون بودجه سال 1389 كل كشور


آب و هوا     

نقشه ماهواره ای

گردش الکترونیک مکاتبات

پست الکترونیک شورای اسلامی استان قم

جستجو
1389/2/25 سنـد ملي توسعه استان قم

سنـد ملي توسعه استان قم
اصلي ترين قابليت هاي توسعه
1- وجود حرم مطهرحضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمكران به عنوان دومين مركز زيارتي كشور و خاستگاه انقلاب اسلامي
2- وجود حوزه هاي علميه و حضور علماء و مراجع تقليد به منظور تربيت طلاب و فضلاي علوم ديني براي جهان تشيع و گستردگي رشته هاي علوم انساني درمراكز آموزش عالي
3- بهره مندي از زمينه ها و زير ساخت هاي مناسب فرهنگي و مذهبي ( وجود مراكز انتشار و چاپ كتاب، مراكز تحقيقاتي علوم اسلامي و توليد نرم افزارهاي فرهنگي)
4- وجود فضاي معنوي و فرهنگي و سرمايه انساني مستعد جهت امر توسعه
5- برخورداري از موقعيت جغرافيايي ويژه و استقرار در مسير چهارراه مواصلاتي كشور، همجواري با قطبهاي صنعتي، نزديكي به بازارهاي بزرگ مصرف (تهران، اصفهان و اراك)، نزديكي به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)، و واقع شدن در شعاع 120 كيلومتري تهران
6- برخورداري از زيرساخت هاي مناسب مخابراتي ( فيبرنوري)، قابليت هاي فناوري اطلاعاتي و توليد نرم افزار
7- وجود منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با تأسيسات بازرگاني، صنعتي و موقعيت جغرافيايي مناسب جهت بارانداز تجاري و نگهداري و صادرات كالا
8- بهره مندي از صنعت بافت فرش به ويژه فرش ابريشم و ساير صنايع دستي
9- وجود درياچه نمك و حوض سلطان و امكان استحصال فرآورده هاي معدني و پرورش آبزيان زيست نمك
10- وجود منابع كاني فلزي ( منگنز، منيزيم و باريت) ، غير فلزي (‌نمك، آهك ، گچ و سنگهاي تزئيني)
11- وجود ذخاير نفت و گاز شيرين منطقه البرز و سراجه، امكان پذيري ذخيره گاز و شرايط مناسب براي احداث تأسيسات نفتي پالايشگاه و پتروشيمي
12- برخورداري از توانائي هاي توليد و مبادله دام و فرآورده هاي دامي و پرورش طيور و آبزيان
13- وجود شرايط اقليمي متنوع براي توليد انواع محصولات كشاورزي و امكان توسعه كشت هاي محصولات‌گلخانه‌اي
14- بهره مندي از نيروهاي متخصص و ماهر بومي
15- وجود جاذبه هاي كويري و ميراث طبيعي جهت توسعه گردشگري
16- وجود زمينه هاي قانوني براي توسعه ورزش ، نگرش مثبت جامعه به فعاليتهاي ورزشي ، گرايش بخش خصوصي و تشكل هاي داوطلب غيردولتي (NGO) به سرمايه گذاري و خدمات رساني در توسعه ورزش

عمده ترين تنگناها و محدوديت هاي توسعه
1- كمبود جدي آب ( كاهش سطوح سفره هاي آب زيرزميني، كاهش منابع آب و خاك از نظر كمي و كيفي و كمبود آبهاي سطحي) و كمبود آب آشاميدني سالم
2- فقدان بافت كالبدي منظم و ضعف زير ساخت هاي خدماتي و حاشيه نشيني در شهر قم
3- استقرار ناموزون و نامناسب واحدهاي صنفي- صنعتي آلاينده محيط زيست در سطوح شهر قم و حاشيه شهر
4- شرايط سخت محيطي، وسعت اراضي بياباني و پيشروي كوير
5- واقع شدن شهر قم بر روي گسل زلزله
6- كمبود زير ساخت هاي بازرگاني نوين( كمبود انبارهاي ذخيره كالا، سردخانه و كشتارگاه هاي صنعتي دام و طيور )
7- وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمدهاي عمومي
اصلي ترين مسائل
1- فقدان قلمرو جغرافيايي مناسب براي استان و عدم امكان توزيع و بارگذاري مناسب جمعيتي و فعاليتهاي خدماتي
2- كمبود تأسيسات و امكانات اقامتي و رفاهي براي زائرين و گردشگران
3- كمبود آب مورد نياز براي شرب و توسعه بخش صنعت و كشاورزي
4- كمبود امكانات تفرجگاهي و مراكز مناسب تفريحي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي
5- كمبود زير ساخت هاي لازم براي ارائه خدمات مناسب اجتماعي، آموزشي، درماني، بهداشتي
6- عدم تناسب بين نياز شهرها و درآمد شهرداري هاي استان قم
7- ناهنجاري هاي اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي ناشي از مهاجرتهاي بي رويه به استان
8- نامناسب بودن وضعيت پايانه هاي مسافربري و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل مسافر و كالا
9- فقدان نظام شناسايي استعدادهاي ورزشي

اهداف بلند مدت
در راستاي تحقق چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران و براساس الگوي اسلامي قم استاني خواهد بود توسعه يافته ، توانا در توليد علم و فن آوري و علوم اسلامي برخورداري از فضاي معنوي و امن ،‌ بدين ترتيب با توجه به قابليت ها و تنگناها، توسعه استان حول محور خدمات با تأكيد بر زيارت و سياحت، آموزش عالي بويژه در زمينه هاي علوم انساني و حوزوي و فعاليتهاي صنعتي و توسعه كشاورزي با تأكيد بر كشت متراكم استوار خواهد بود. بنابراين اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتند از:
1- دستيابي به سيماي كالبدي توسعه يافته به عنوان ام القراي جهان تشيع و نماد كارآمدي نظام جمهوري اسلامي
2- ارائه يك شهرنمونه شيعي از حيث عمران، توسعه شهري و روابط حاكم بر اقتصاد، اجتماع شهروندان
3- اعتلاء معرفت ديني ، ارزشهاي فرهنگي و ويژگي هاي هويتي استان و ارتقاء نقش استان در زمينه احياء و توسعه فرهنگ و معارف اسلامي و علوم اهل بيت در سطوح ملي و فراملي و بهره گيري وسيع از ICT در اين ارتباط
4- كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي
5- تأمين آب مورد نياز با اولويت مصارف شرب ، محيط زيست و بخش هاي صنعت و كشاورزي و بهره‌برداري‌مطلوب ازآبهاي سطحي و تقويت ذخاير آبهاي زيرزميني با اولويت آبخوانهاي با بيلان منفي
6- صيانت و بهره برداري مناسب از منابع پايه و ارتقاء كيفي و بهره وري فعاليت هاي كشاورزي متناسب با ظرفيت منابع آب در استان و برنامه‌هاي مديريت منابع آب حوضه آبريز
7- توسعه ظرفيت هاي بخش گردشگري ارتقاء و توسعه همه جانبه و پايدار صنعت گردشگري ( زيارت و سياحت) استان
8- ارتقاء و توسعه صنعت استان و افزايش سهم ارزش افزوده آن در كل ارزش افزوده بخش صنعت كشور و بهره برداري مناسب از منابع معدني
9- ارتقاء سطح خدمات برتر با اولويت آموزش عالي و درمان تخصصي
10- توسعه و تقويت صنايع دستي بومي استان و حفظ هويت صنعت فرش دستباف قم به عنوان يك توليد صنعتي، هنري
11- حفظ و احياء و بهره برداي بهينه از منابع طبيعي و جلوگيري از پيشروي كوير
12- نوين سازي بخش بازرگاني استان با استفاده از زير ساخت هاي موجود
13- ارتقاء عملي همكاري حوزه و دانشگاه
14- كاهش عدم تعادلهاي منطقه اي موجود از حيث توزيع جمعيت و فعاليتهاي خدماتي
15- افزايش مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي
16- حفاظت و ارتقاء سطح توانمنديهاي محيطي و انساني درراستاي توسعه پايدار
17- نهادينه سازي بهره وري و افزايش آن در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد
18- ارتقاء نقش‌ورزش در تأمين سلامت جسمي و روحي و تقويت توانمنديهاي افراد و گروه هاي اجتماعي
19- دست يابي به هدف هاي توسعه هزاره (M.D.G) در استان
20- توانمندسازي بخش تعاوني براي ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ
21- توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم سازي و تصميم گيري استان
راهبردهاي بلند مدت توسعه
1- اصلاح قلمرو جغرافيايي استان در جهت كاهش عدم تعادلهاي منطقه اي، كارآمد كردن نظام اداري و اجرايي استان،‌ فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت ايفاي نقش اصلي ملي و فراملي قم
2- ايجاد و توسعه زيرساخت هاي گردشگري ،‌تجهيز قطب هاي تفريحي و بسترسازي لازم در زمينه توسعه مراكز اقامتي سياحتي، فرهنگي و هنري، تفريحگاهي و ورزشي و تقويت مناطق مستعد گردشگري و حفظ و احياء اثار فرهنگي و تاريخي
3- ساماندهي حاشيه نشيني و اصلاح محيط شهري براساس طرح هاي نوين توسعه شهري
4- انتقال آب مورد نياز از حوزه هاي آبريز مجاور برخوردار به استان و تقويت ذخاير آبهاي زيرزميني .
5- افزايش بهره وري توليدات صنعتي، توسعه شهركها و نواحي صنعتي موجود با حفظ توان زيست محيطي استان ، ايجاد شهرك هاي صنعتي جديد تخصصي مبتني بر فناوريهاي برتر
6- توسعه صنايع غذايي و دارويي ،‌معدني ، نساجي ، پوشاك و قطعات خودرو
7- فراهم سازي زير ساخت هاي ارتباطي و رسانه اي مناسب براي توسعه در كليه عرصه ها به ويژه فرهنگ و علوم اسلامي و گسترش ارتباطات فرهنگي و مذهبي با كشورهاي اسلامي
8- فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي در فعاليت هاي اقتصادي- اجتماعي
9- توسعه، تجهيز و استفاده بيشتر از قابليت هاي موجود در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
10- افزايش بهره‌وري‌منابع پايه آب و خاك با استفاده از شيوه‌هاي نوين و تقويت دخاير سفره‌هاي آب زيرزميني
11- ارتقاء شاخص هاي بهره وري حمل و نقل و جاده اي استان
12- توسعه آموزش عالي ( دانشگاهي و حوزوي) در زمينه علوم انساني و ساير رشته هاي دانشگاهي و گسترش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با توجه به قابليت‌ها و ضرورت هاي استان
13- حفاظت، احياء و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي
14- توسعه و ترويج و بازاريابي صنعت فرش دستباف
15- توسعه گسترش زير ساخت ها و تأسيسات نگهداري و انتقال كالا
16- استفاده از موقعيت جغرافيايي استان در تمركز زدايي ارتباطي از تهران
17- گسترش بهره برداري از معادن و توسعه صنايع فن آوري آن
18- مصرف بهينه آب و بازيافت آن
19- جذب‌مشاركت‌وارتقاي‌نقش‌تشكلها(‌اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي و سازمان‌هاي غير دولتي) در فرآيند توسعه پايدار
20- ساماندهي مراكز سكونتي براي سر ريز جمعيت قم
21- فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي همكاري حوزه و دانشگاه
22- بسترسازي مناسب براي حضور زنان در فرآيند توسعه
23- ارتقاء سطح شاخص هاي ورزشي، تفريحي و هنري
24- ايجاد سازوكارهاي لازم و حمايت از افزايش بهره وري در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد
25- گسترش ورزش هاي پرورشي ، همگاني ، تفريحي ، قهرماني و حرفه‌اي در استان
26- ريشه كني فقر شديد و گرسنگي و بهره‌مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي
27- دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و ترويج و بهبود برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان
28- كاهش مرگ ومير مادران و كودكان
29- مبارزه با بيماري هاي عمده (ايدز / H.I.V ، سل ،‌مالاريا و ...)
30- حمايت مؤثر از تشكيل و توسعه تعاوني ها و ايجاد و گسترش شهرك ها و مجتمع هاي تعاوني
31- بسترسازي براي افزايش مشاركت اجتماعي ،‌اقتصادي ،فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه استان
32- نهادينه‌كردن‌رويكردمديريت‌عرضه‌و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي درمديريت بهينه مصرف آب
33- ايجاد زمينه هاي لازم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره برداري و مديريت آب
34- گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي و كاهش تلفات انساني در اثر حوادث
سياست هاي اجرائي
تشويق سرمايه گذاري براي احداث و ايجاد سايت گردشگري و استراحتگاه هاي موقت
فراهم سازي امكانات لازم براي استفاده از كوير ، درياچه نمك و مناطق كوهستاني
توسعه و اصلاح راههاي فرعي منتهي به نقاط داراي جاذبه هاي گردشگري
توسعه امكانات و زيرساخت هاي مخابرات و ديتا
تشويق مراكز تحقيقات اسلامي در جهت استفاده از اعتبارات و تمهيدات IT
توسعه توليد و صدور نرم افزارهاي فرهنگي علوم اسلامي
تقويت ، ‌تشويق و مساعدت لازم براي تشكيل دفاتر مشاوره فني ،‌مهندسي و مراكز آموزشي
حمايت از مؤسسات پژوهشي و فرهنگي استان در جهت ارتقاء كيفي آموزش و پژوهش
ارتقاء سطح هماهنگي و همكاري بين مراكز درماني دولتي و غيردولتي
توسعه و حمايت از فعاليت هاي تحقيقاتي در زمنيه افزايش بهره وري توليدات صنعتي و معدني
حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي و هدايت آنها به سمت شهركهاي موجود و منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
ايجاد و تقويت تشكل هاي صنعتي و معدني در استان
ارتقاء كيفيت و استاندارد سازي محصولات صنعتي و معدني استان
فراهم نمودن بستر سرمايه گذاري مشترك بخش خصوصي و دولتي در زمينه تأمين و گسترش شبكه توزيع آب شرب
حمايت هاي مالي و فني از مؤسسات و مراكز تحقيقاتي مرتبط با مصرف و توزيع آب
ايجاد مراكز پژوهشي و تحقيقاتي پيرامون توليد و صادرات فرش دستباف
اختصاص تسهيلات حمايتي براي توليد كنندگان فرش دستباف
تقويت و توسعه عمليات آبخيزداري
اصلاح روش هاي آبياري سنتي
تغيير الگوي كشت و توسعه كشتهاي مقاوم در برابر شوري و كم آبي
بهره برداري از منابع آب شور درياچة نمك و حوض سلطان جهت آبزي پروري
ضابطه مند نمودن ساخت و ساز شهري و روستايي متناسب با هويت فرهنگي قم
برقراري تسهيلات لازم براي حفظ ،‌ احياء و بازسازي بافتهاي تاريخي شهر
كنترل و هدايت جريانهاي مهاجرتي از روستا به شهر
تجهيز منابع مالي بخش خصوصي و استفاده از تسهيلات ارزان قيمت بانكي جهت احداث و راه اندازي مراكز و امكانات فرهنگي ، آموزشي و بهداشتي
تقويت و سازماندهي تشكل هاي صادراتي استان
تقويت اتاق هاي بازرگاني و تعاون براي فراهم نمودن زمينه هاي مبادله با كشورهاي هدف
حمايت‌هاي مالي و اجرايي از برگزاري نمايشگاه هاي ملي ،‌منطقه اي و بين المللي در استان
توسعه شبكه هاي ارتباطي سريع
حمايت هاي مالي و اجرايي از مؤسسات و مراكز تحقيقاتي مرتبط با همكاري حوزه و دانشگاه
ارتقاء سطح هماهنگي و همكاري بين مراكز حوزوي و دانشگاهي
توسعه تشكل هاي غيردولتي زنان در جهت افزايش حضور زنان در فرآيند توسعه
ارتقاء سطح فرهنگ مردم در زمينه حضور زنان در فعاليت هاي اقتصادي – اجتماعي
ارتقاء مهارت هاي حرفه اي زنان
شناسايي‌وكنترل‌كانونهاي‌بحران‌وتهديدات‌زيست‌محيطي استان مؤثر بر امنيت و سلامت زيست محيطي
مديريت بهره برداري ازمراتع بر پايه توان اكولوژيك مراتع
توسعه عمليات تثبيت شن و بيابان زدائي در استان
توسعه تشكل هاي غيردولتي زيست محيطي از ميان جامعه روستايي و عشايري
تقويت و تعميق فرهنگ اسلام شيعي در فرآيند توسعه، عمران شهري ( اعم از ساخت سازها، بهداشت و نظافت عمومي و توسعه معابر)
ارتقاء سطح فرهنگ و روابط اجتماعي حاكم برسطح جامعه با تاكيد بر الگوي رفتار اسلامي
فراهم آوردن زير ساخت هاي فرهنگي، مذهبي جهت نهضت آزاد انديشي و گفتگوي اديان از طريق ايجاد مراكز گفتگوي اديان و مركز نهضت آزاد انديشي
بهسازي و سالم سازي مناطق حاشيه نشيني شهرها به منظور جلوگيري از شكل گيري رفتارهاي ناهنجار اجتماعي و زيباسازي منظر شهري
تقويت بنيانهاي اقتصادي و خدماتي شهرهاي كوچك استان در جهت تمركز زدائي از شهر قم
تقويت منابع مالي شهرداري قم در جهت اجراي طرح هاي افزايش سهم حمل و نقل عمومي از كل سفرها و تشويق فرهنگ پياده روي و دوچرخه سواري با ايجاد تسهيلات مناسب و بهسازي پياده روها
ارتقاء كيفيت اجراي پروژه هاي عمران شهري
ارتقاء سطح آموزش علوم اسلامي تاحد دانشگاه و گسترش مراكز تحقيقاتي مشترك حوزه و دانشگاه در خصوص علوم نجوم ، طب اسلامي ، ‌روانشناسي و فقه
ارتقاء سطح خدمات شركتهاي حمل و نقل مسافربري و كاربرد فن آوريهاي جديد در كاهش تلفات
استفاده از شيوه هاي نوين بهره برداري كشاورزي و توسعه مهارت هاي حرفه اي بهره برداران و توليد كنندگان با اعمال روشهاي نوين مديريت مزرعه و واحدهاي دامداري مبتني بر افزايش بهره وري عوامل و نهادهاي توليد
صدور اسناد مالكيت اراضي جهت رفع موانع سرمايه گذاري و حفظ مالكيت دولت
بهبود الگوي ساخت و ساز مسكن روستايي و مقاوم سازي مسكن و تأسيسات خدمات روستايي
ارتقاء شاخص هاي بهداشتي و سلامت در توليدات دامي
گسترش زمينه هاي مطالعه و پژوهش براي استفاده از انرژي خورشيدي
اولويت به توسعه و تجهيز قطب ويژه اقتصادي سلفچگان
تفكيك دقيق وظايف بين دستگاه هاي اجرايي ، نظارتي و سياست گذار
ساماندهي مهاجرين خارجي جهت كاهش ناهنجاري فرهنگي و جذب و استقرار مهاجران نخبه جهت رشد و بالندگي
اقدامات اولويت دار
1- وزارت نيرو :
1-1- تسريع در انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قم
1-2- اصلاح گسترش شبكه توزيع آب (با توجه به فرسودگي شديد شبكه آب)‌
1-3- اصلاح و توسعه شبكه برق داخل شهري قم
1-4- تسريع در اجراي فاضلاب شهري
1-5- اجراي شبكه دوگانه آب شرب شهر قم
1-6- توسعه شبكه آبرساني از منابع مجاور به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و شهركهاي صنعتي استان (براساس تخصيص آب از وزارت نيرو)
1-7- مطالعه ساماندهي رودخانه قمرود خارج از محدوده شهر
1-8- مطالعه و پژوهش براي استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به نزديكي به كوير
1-9- احداث پست هاي لازم تقويت شبكه برق استان
2- وزارت جهاد كشاورزي:
2-1- زمينه سازي ايجاد كشتارگاه‌هاي صنعتي دام و طيور
2-2- اجراي طرح هاي حفاظت از منابع طبيعي (بيابان زدايي ، خروج دام از مراتع ، آبخيزداري ، جنگل كاري و غني سازي جنگل)
2-3- اجراي طرح هاي افزايش راندمان آبياري
2-4- اجراي دوره‌هاي‌آموزشي‌ترويجي‌مبتني‌برارتقاء بهره‌وري عوامل و نهادهاي توليد براي كشاورزي
2-5- توسعه و تجهيز مراكز تحقيقات كشاورزي
2-6- توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي
2-7- توسعه و احداث مجتمع هاي گلخانه اي
3 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي :
تجهيز بيمارستان فرقاني و شهيد بهشتي
زمينه‌سازي‌ايجادمراكز نگهداري و توانبخشي مردان‌و زنان سالمند و كودكان ذهني زير 14سال
3-3- توسعه و تجهيز آزمايشگاه كنترل مواد غذايي در قم
4- وزارت آموزش و پرورش :
4-1- بررسي و مطالعه احداث ساختمان آموزشكده فني دختران و پسران در قم
4-2- تأسيس مراكز اطلاع رساني IT
4-3- توسعه و تجهيز مراكز آموزش ( انستيوفتي) در مقطع فوق ديپلم
5- وزارت صنايع و معادن :
5-1- بهره‌برداري،استحصال و فرآوري ذخاير درياچه نمك قم و احداث واحدهاي وابسته
5-2- توسعه‌‌خوشه‌هاي‌صنايع فلزي،قطعه‌ سازي،شيميايي ‌و سلولزي،صنايع تبديلي كشاورزي و كفش
5-3- زمينه سازي براي ايجاد صنايع معدني با اولويت منگنز و فرومنگنز و پودرهاي معدني و احداث كارخانه سيمان پرتلند و سفيد و رنگي
5-4- زمينه سازي براي ايجاد صنايع بزرگ غيرآلاينده و كم آب بر
5-5- زمينه سازي براي ايجاد و توسعه شهرك هاي صنعتي تخصصي
5-6- سرمايه گذاري زيربنايي براي انتقال مشاغل صنعتي مزاحم و آلاينده شهري به شهركهاي صنعتي موجود
5-7- زمينه سازي ايجاد بازارچه صنايع دستي
5-8- زمينه سازي براي گسترش صنايع تبديلي و تكميلي
6- وزارت كشور :
6-1- مطالعه‌واجراي طرح‌هاي بهبودعبور و مرور و حمل و نقل شهري
6-2- پايدار نمودن ايجاد رديف اعتباري اقدامات عمراني شهرداري قم
6-3- اجراي طرحهاي ساماندهي مهاجرين خارجي جهت كاهش ناهنجاري فرهنگي و جذب و استقرار مهاجران نخبه جهت رشد و بالندگي
6-4- مطالعه و پيشنهاد اصلاح قلمرو جغرافيايي استان
6-5- زمينه سازي براي تشكيل تشكل هاي غيردولتي زنان
7- وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات:
7-1- احداث شهرك IT و پارك فناوري اطلاعات
7-2- توسعه ‌امكانات‌ و زيرساخت‌هاي‌مخابراتي‌ (تلفن ثابت ،‌همراه ، ارتباطات داده)
7-3- ايجاد پايگاه بين المللي اطلاعات علوم اسلامي (ديتاسنتر)
8- وزارت راه و ترابري :
8-1- تكميل رينگ كمربندي قم (اتصال محور قم سلفچگان به قم – نيزار و قم كاشان)
8-2- مطالعه تعريض بزرگراه قم – تهران
8-3- تسهيل در تأمين روشنايي بزرگراه تهران – قم
8-4- تسريع در تكميل راه قم – گرمسار
8-5- مطالعه و برقي كردن راه آهن قم – تهران در قالب طرح تهران – اصفهان
8-6- توسعه خطوط راه آهن از ايستگاه زواريان به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
8-7- ساماندهي پايانه مسافربري و تسريع در راه اندازي پايانه باربري استان
8-8- ايجاد پايانه هاي حمل و نقل در مبادي ورودي شهر قم
8-9- احداث راه فرعي به درياچه نمك
9- وزارت نفت :
9-1-زمينه‌سازي ايجاد پالايشگاه و پتروشيمي‌با استفاده از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي
9-2- توسعه بهره برداري از منابع گاز شيرين سراجه
9-3-مطالعه توسعه شبكه گازرساني به‌منطقه‌ويژه اقتصادي سلفچگان و مجتمع گلخانه اي كوثر (دستجرد)
10- سازمان تربيت بدني :
10-1- تسريع در تكميل استاديوم 15 هزار نفري قم
10-2- احداث فضاي ورزشي لازم در شهر قم و مطالعه و احداث فضاهاي ورزشي در شهرهاي كوچك اطراف قم به منظور رسيدن استان به متوسط سرانه فضاي ورزشي كشور
1 1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :
11-1-زمينه سازي براي ايجاد نمايشگاه دائمي كتاب و بازارچه نرم افزارهاي اسلامي
11-2- زمينه سازي براي ايجاد شهرك تخصصي چاپ و نشر
11-3- تأسيس مركزاسناد و آثار علمي علماي اسلام
11-4- زمينه سازي و انتشار مجلات داراي اعتبار بين المللي در علوم اسلامي
11-5- ساماندهي مراكز پژوهشي علوم اسلامي در جهت جلوگيري از موازي كاري در پژوهش ها
11-6-فراهم‌سازي زمينه‌هاي‌لازم‌جهت‌حضور بخش‌هاي حوزه‌اي‌درمجامع‌علمي‌وفرهنگي‌بين‌المللي
12- سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي :
12-1-ايجاد زيرساختهاي مناسب در كنار قطبهاي گردشگري براساس طرح جامع توسعه گردشگري استان
12-2- احداث سايت گردشگري قم و توسعه حمايت از ساخت مراكز اقامتي و هتل در سطح استان
13- وزارت بازرگاني :
13-1- احداث انبارهاي ذخيره كالا و تجهيز و تكميل سردخانه هاي موجود استان
13-2- ايجاد مراكز پژوهشي و تحقيقاتي پيرامون توليد وصادرات فرش دستباف قم به ويژه فرش ابريشم قم
13-3- ايجاد نمايشگاه بين المللي بازرگاني ، موزه فرش و صنايع دستي
14- وزارت كار و امور اجتماعي :
14-1- احداث آموزشكده حفاظت و ايمني كار
15- وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري :
15-1- تأسيس دانشگاه جامع علوم پزشكي (نياز به مجوز شوراي گسترش آموزش عالي)
15-2- ايجاد دانشكده هاي فني و مهندسي و توسعه علوم پايه
15-3- گسترش‌دانشگاه‌جامع‌علمي – كاربردي استان به‌ويژه‌در رشته‌هاي تخصصي‌حرفه‌اي (نياز به اخذ مصوبه از شوراي گسترش آموزش عالي)
15-4- ايجاد پارك و شهرك علمي و فناوري
15-5- ايجاد و توسعه رشته هاي مديريت بيمارستان و مديريت بهداشت عمومي
16- وزارت مسكن و شهرسازي :
16-1- اصلاح و بازسازي بافت فرسوده مركز شهر قم
16-2- كمك به ايجاد تأسيسات زيربنايي شهر جديد سلفچگان
16-3- تسريع در اجراي طرح هاي بهسازي و بازسازي اطراف حرم مطهر
16-4- مقاوم سازي و بهسازي بخش فرسوده شهري
16-5- مطالعه و ساماندهي بافت هاي حاشيه اي و اسكان غيرمتعارف
16-6- تعيين تكليف مالكيت اراضي خدماتي پيش بيني شده در طرح جامع شهري


17- وزارت امور اقتصادي و دارايي :
17-1- ايجاد تالار بورس اوراق بهادار
18- سازمان حفاظت محيط زيست :
18-1- ايجاد و تجهيز مركز تحقيقات محيط زيست
18-2- ايجاد ايستگاه پايش كيفي آلودگي آب و هوا
18-3- ايجاد سيستم ON-Line پايش زيست محيطي صنايع بزرگ (خوداظهاري)
18-4- تدوين‌ طرح ‌جامع «مديريت ‌حفاظت ، حمايت‌ و بهره وري پايدار از محيط زيست» استان
18-5- اجراي طرح ساماندهي و انتقال واحدهاي مزاحم و آلوده كننده محيط زيست
18-6- ايجادنظام‌مديريت‌جامع (Integrated Wastemanagment) پسماندهاي شهري و صنعتي
18-7- تعيين ظرفيت تحمل (برد) زيست محيطي براي استقرار فعاليتها
18-8- مطالعه ، بررسي و شناسايي آثار و پسماندهاي فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي بركيفيت و كميت آبهاي زيرزميني استان
18-9- تدوين برنامه حفاظت و بهره برداري پايدار از تنوع زيستي استان
18-10- تدوين‌واجراي‌برنامه‌هاي‌آموزشي‌جهت ارتقاي آگاهي و فرهنگ محيط زيستي اقشار مختلف
18-11- ايجاد نظام اطلاعات محيط زيستي استان
18-12- استقرار الگوهاي توليد و مصرف پايدار (همچون كود و سم و آب و...)

استان : قم شاخص‌هاي هدف كمّي در برنامه چهارم
سال (1388) سال (1383) واحد اندازه گيري شاخص‌هاي هدف رديف
1.8 2.13 درصد نرخ رشد جمعيت 1
95.08 94.31 درصد نسبت شهرنشيني از كل جمعيت 2
7.3 8/1 درصد نرخ بيكاري 3
80 77 درصد نسبت بهره‌برداري (برداشت) از منابع آب سطحي به كل حجم آبهاي قابل‌تجديد شونده 4
100 101 درصد نسبت بهره‌برداري (برداشت) از منابع آب زيرزميني به كل حجم
آبهاي قابل‌تجديد و استحصال زيرزميني 5
23.89 23.26 درصد نسبت آب قابل تنظيم به آب تجديد شونده 6
43.34 42.28 درصد نسبت حجم مخزن به آب تجديد شونده 7
440 - هزار تن كل توليد محصولات زراعي در سال افق 8
111 - هزار تن كل توليد محصولات باغي در سال افق 9
226 - هزار تن توليد محصولات دامي در سال افق 10
10.43 10.46 درصد سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي استان 11
5.5 5.9 درصد سهم بخش كشاورزي در اشتغال استان 12
21.56 20.56 درصد سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي استان 13
27.1 26.85 درصد سهم بخش صنعت و معدن در اشتغال استان 14
10.44 6.58 درصد نسبت مساحت مناطق تحت كنترل محيط‌زيستي به كل مساحت استان 15
92.3 54.8 ميلياردريال ارزش سالانه صادرات غير نفتي 16
87.9 85.6 درصد نسبت جمعيت باسواد 6 ساله و بالاتر به كل جمعيت 6 ساله و بالاتر 17
97 87.9 درصد پوشش تحصيلي جمعيت 18 - 6 ساله 18
2550 1600 نفر نسبت دانشجو به يكصد هزار نفر جمعيت 19
147 97 عدد تعداد موسسات، مراكز، كانونهاي فرهنگي و هنري، و اردوگاه‌هاي
پرورش كودكان و نوجوانان و جوانان 20
89 36 عدد تعدادمراكز،كانونها،وقطب‌هاي‌جهانگردي‌تجهيزشده،بناهاي‌مهم
‌تاريخي‌وفرهنگي‌تعميروساماندهي‌حريم‌شده 21
0.23 0.17 متر مربع سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و باز) در كل جمعيت 22
3 1 عدد تعداد مراكز ملي، قطب‌هاي پژوهشي، پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري 23
92 89.5 درصد نسبت ساختمان‌هاي با مصالح بادوام به كل ساختمان‌ها 24
5.6 5.1 واحدمسكوني توليد سالانه مسكن به ازاي هر هزار نفر جمعيت 25
53 26.9 درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت 26
40 6 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه 27
29.36 9.97 درصد ضريب نفوذ اينترنت 28
234716 186716 مشترك تعداد مشتركين گاز طبيعي 29
660 660 مگاوات ظرفيت عملي نيروگاههاي توليد برق 30
133 123 عدد نسبت تعداد تشكل‌ها و نهادهاي مدني براي هر يكصد هزار نفر جمعيت 31
71 41.7 درصد نسبت طول راه‌هاي روستايي آسفالته به كل طول راه‌هاي روستايي 32
100 86 درصد نسبت طول راه‌هاي فرعي آسفالته به كل طول راه‌هاي فرعي 33
100 29 درصد رفع نقاط حادثه‌خيزي در جاده‌ها 34
100 100 درصد نسبت برخورداري جمعيت (شهري و روستايي) از برق 35
334 126 هزار ريال سرانه سرمايه‌گذاري سالانه براي حمل و نقل عمومي درون شهري 36
50 29.48 درصد گسترش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي (نسبت بيمه‌شدگان
اصلي به جمعيت فعال) 37
2.5 4.6 درصد شيوع كم‌وزني متوسط و شديد در كودكان زير پنج سال (شهري) 38
3 8 درصد شيوع كم‌وزني متوسط و شديد در كودكان زير پنج سال (روستايي) 39
1400 2889 مورد كاهش (به نصف رسانيدن) تعداد سوانح و حوادث حمل و نقل 40
9 26 درصد ميزان بي‌سوادي در زنان همسردار 10 تا 49 ساله (شهري) 41
11 32.1 درصد ميزان بي‌سوادي در زنان همسردار 10 تا 49 ساله (روستايي) 42
72 68 سال اميد به زندگي در بدو تولد 43
0.84 0.795 ميزان شاخص توسعه انساني (HDI) 44
598.8 372.5 ميزان شاخص رفاه اجتماعي 45
11 20.4 درصد جمعيت زير خط فقر نسبي 46
14 16 برابر نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين خانواده‌ها (شهري) 47
13 15 برابر نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين خانواده‌ها (روستايي) 48
5 8.42 برابر نسبت هزينه دو دهك ثروتمندترين به دو دهك فقيرترين خانواده‌ها 49
73 65.8 درصد نسبت هزينه غيرخوراكي به كل هزينه‌هاي خانوار (شهري) 50
62 54.9 درصد نسبت هزينه غيرخوراكي به كل هزينه‌هاي خانوار (روستايي) 51
1 2.2 درصد نسبت جمعيت داراي هزينه‌هاي درماني بيش از 40 درصد هزينه خانوار (هزينه‌هاي كمرشكن درماني) 52
طي سال هاي 83 - 1388 واحد اندازه گيري شاخص هاي هدف رديف
5 درصد كاهش تعداد كاركنان دولت 53
50 درصد افزايش تعداد واحدهاي دولتي اداره گرديده به روش
قيمت تمام شده 54
15 درصد حجم تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي واگذار شده به بخش غيردولتي 55
100 درصد نسبت برخورداري دستگاه‌هاي دولتي از امكانات اينترنتي 56
40 ساعت متوسط سرانه آموزش سالانه مديران و كاركنان دولت 57
25 درصد كاهش در جمعيتي كه حداقل انرژي غذايي لازم را دريافت نمي‌كنند 58
98.5 درصد نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدايي 59
97 درصد نسبت دختران به پسران در سطوح تحصيلي 60
30 درصد كاهش در نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال در هزار تولد زنده 61
40 درصد كاهش در نرخ مرگ و مير مادران در يكصد هزار تولد زنده 62
50 درصد كاهش در موارد جديد ابتلا به ايدز / HIV

63
طي سال هاي 83 - 1388 واحد اندازه گيري شاخص هاي هدف رديف
0.1 درصد افزايش درصد جمعيت تحت پوشش آب شهري 64
22.4 درصد افزايش درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب شهري 65
32.4 درصد افزايش شاخص بهره‌مندي از آب آشاميدني روستايي 66
7 درصد افزايش شاخص جمعيت تحت پوشش فاضلاب روستايي 67
6 هزار هكتار سطح توسعه، اصلاح و جايگزيني باغات 68
96 هزار هكتار عمليات آبخيزداري 69
15 هزار هكتار عمليات آب و خاك 70
11751 نفر متوسط افزايش اشتغال سالانه 71
8.2 درصد نرخ رشد سالانه ارزش افزوده كليه فعاليتهاي اقتصادي 72
1.45 درصد سهم سرمايه‌گذاري مورد نياز از كل كشور 73
2 درصد نرخ رشد سالانه بهره‌وري سرمايه 74
4.5 درصد نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار 75


    نسخه قابل چاپ  چاپ     
       سخن هفته   
حديث
قال (صلى الله علیه وآله) : ثَلاثَهٌ أخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى ألضَّلالَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

فرمود : در سه چیز براى امّت خود احساس خطر مى كنم : گمراهى ، بعد از آن كه هدایت و معرفت پیدا كرده باشند ، گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ، مشتهیات شكم و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى

        خبرگزاری  
قم نیوز قم امروز فارس نیوز
ایرنا ایسنا شبکه خبر

       سایت ها 

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای اسلامی شهر قم
شوراي اسلامي شهرستان قم
شورای عالی استان ها


پایگاههای اطلاع رسانی شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کرج


پایگاههای اطلاع رسانی مراجع عظام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی


پایگاههای فناوری اطلاعات

پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هفته نامه عصر ارتباط
اخبار فناوری اطلاعات
نشریه اینترنت
ماهنامه تخصصی رایانه خبر
ضمیمه کلیک جام جم
هفته نامه بزرگراه فناوری

 
              ارتباط با ما   
  نام   
  ایمیل
ارتباط با :
   
   تلفن : 37715951
   فاکس: 37715951
مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

        پخش زنده  
 رادیو سراسری رادیو قرآن   رادیو معارف

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  مصوبات |  بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 | آیین نامه داخلی شورای استان  | گزارش تصویری |  ارتباط با ما |

Copyright © 2010 QOMSHORAOSTAN.IR
شورای اسلامی استان قم