سال حمایت از تولید کالای ایرانی گرامي باد    
     سه شنبه 27 آذر 1397 
 اسناد بالادست تدوین برنامه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظايف شوراها

ترتيب رسيدگی به تخلفات

سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

سنـد ملي توسعه استان قم

سیاست‌های کلی اصل 44

آيين نامه اجرايي

قانون بودجه سال 1389 كل كشور


آب و هوا     

نقشه ماهواره ای

گردش الکترونیک مکاتبات

پست الکترونیک شورای اسلامی استان قم

جستجو
1389/2/25 آيين نامه اجرايي
هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/4/1381بنابه پيشنهاد شماره 44/4/1/118068مورخ 13/12/1380 وزارت كشور وبه استناد ماده 72 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري وانتخابات شوراي مزبور – مصوب عالي استانها را به شرح زير تصويب نمود :

آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها

ماده 1 - شوراهاي اسلامي بخشها و شهرهاي واقع در محدوده هر شهرستان پس از دعوت فرماندار تشكيل جلسه داده و يك نفر را از ميان اعضاي خود با رأي مخفي واكثريت نسبي آراء براي عضويت در شوراي اسلامي شهرستان انتخاب ويا تنظيم صورت جلسه حداكثر ظرف 10 روز به فرماندار معرفي مي نمايند .

تبصره 1- تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد و در صورتي كه شهرستان كمتر از پنج بخش و شهر داشته باشد ، بقيه اعضاء از بين ديگر نمايندگان شوراي شهرها و بخشها به تناسب جمعيت انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 - فرماندار موظف است پس از وصول معرفي نامه كليه نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي بخشها و شهرها حداكثر ظرف يك هفته براي تشكيل عضويت به امضاي وزير كشور و مهر وزارت كشور صادر خواهد شد و استانداران موظفند بلافاصله پس از تشكيل شوراي اسلامي استان اعضاي آن را از طريق رسانه هاي گروهي براي آگاهي عموم منتشر نمايند.

ماده 3 – شوراي اسلامي هر استان در اولين جلسه ، علاوه بر تعيين اعضاي هيأت رييسه موضوع تبصره (2) ماده (2) يك نفر را از بين خود و با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي عالي اسلامي استانها انتخاب وبراي اعلام به وزير كشور حداكثر ظرف 10 روز به استاندار معرفي نمايد.

تبصره 1 – شوراي عالي اسلامي استانهااز نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استان تشكيل مي گردد و شوراي اسلامي هر استان يك نفر نماينده در آن خواهد داشت.

تبصره 2 – اولين جلسه شوراي عالي اسلامي استانها حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان انتخابات شوراي اسلامي استانها به دعوت وزير كشور و با حضور دو , سوم نمايندگان تشكيل و يك نفر رييس ، دو نفر نايب رييس ، دو منشي و يك خزانه دار با رأي مخفي و اكثريت نسبي انتخاب مي شوند.

ماده 4 – نمايندگان شوراهاي اسلامي مذكور در اين آيين نامه كه به عضويت شوراهاي فرادست در مي آيند از عضويت شوراهاي پايين تر خارج نمي گردند.

ماده 5 – در صورت خروج هر يك از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان ، استان و شوراي عالي اسلامي استانها به دلايلي نظير استعفاء فوق و سلب عضويت ، شوراي اسلامي مربوط موظف است مراتب را براي انتخاب جانشين وي حسب مورد به وزير كشور ، استاندار و فرماندار اعلام نمايد.

تبصره 1 – وزير كشور، استاندار و فرماندار موظفند ظرف يك هفته مراتب را به شوراي اسلامي ذي ربط اعلام نمايند و آن شورا موظف است حداكثر ظرف دو هفته فرد جانشين را انتخاب و معرفي نمايد.

تبصره 2 - خروج عضو شوراي روستا ، بخش وشهر به هر دليل از شورا باعث خروج وي از شوراي شهرستان ، استان و عالي استانها نيز خواهد شد.

ماده 6 – جلسات شوراي اسلامي شهرستان هرماه حداقل يك بار وجلسات شوراي اسلامي استان هر 45 روز حداقل يك بار و جلسات شوراي عالي اسانها هر دو ماه حداقل يك بار تشكيل مي شود .

ماده 7 – شوراهاي شهرستان ، استان و عالي استانها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به ترتيب به فرمانداري ، استانداري ، وزارت كشور و نيز حسب مورد به دستگاههاي اجرايي ذيربط ارسال نمايند.

ماده 8 – مسئول شهرستان و استان موظفند بر حسب موضوع وبنا به دعوت شوراي شهرستان واستان در جلسه شوراي ذيربط شركت كنند.

ماده 9 – شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به شوراي شهرستان و استان وشوراي عالي استانها ارسال كنند.

ماده 10 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از برنامه و بودجه عمراني پيشنهادي كشور واستانها را پس از تهيه حداكثر ظرف يك ماه جهت اعلام نظر در اختيار شوراي عالي استانها بگذارد .

ماده 11 – دبيرخانه شوراهاي شهرستان ، استان و عالي استانها به ترتيب در مركز شهرستان ، مركز استان و كشور به طور مستقل تشكيل مي شود .

ماده 12 – تعداد كاركنان مورد نياز دبيرخانه شوراهاي شهرستان استان و عالي استانها و ميزان حقوق و مزايا و محل تأمين اعتبار آنها حداكثر ظرف دو ماه پس از آغاز به كار توسط شوراي عالي استانها تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 13 – اعتراض به مصوبات شوراي شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها فقط توسط فرماندار ، استاندار و وزير كشور انجام خواهد گرفت .

تبصره 1- دستگاههاي اجرايي موظفند اعتراض به مصوبات شوراي شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها را از طريق فرماندار ، استاندار و وزير كشور اعلام نمايند.

تبصره 2 - رسيدگي به اعتراض پيرامون مصوبات شوراي شهرستان و استان بر عهده هيأت حل اختلاف استان و رسيدگي به اعتراض پيرامون مصوبات شوراي عالي استانها بر عهده هيأت حل اختلاف مركزي است.

ماده 14 – استعفاء يا سلب عضويت اعضاي شوراهاي ما قبل باعث خروج از عضويت شوراهاي ما بعد نيز خواهد شد و چنانچه فردي از شوراي ما بعد استعفاء داده يا سلب عضويت شود تشخيص عضويت يا سلب عضويت او از شوراهاي ما قبل بر عهده هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود .

معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف

    نسخه قابل چاپ  چاپ     
       سخن هفته   
حديث
قال (صلى الله علیه وآله) : ثَلاثَهٌ أخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى ألضَّلالَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

فرمود : در سه چیز براى امّت خود احساس خطر مى كنم : گمراهى ، بعد از آن كه هدایت و معرفت پیدا كرده باشند ، گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ، مشتهیات شكم و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى

        خبرگزاری  
قم نیوز قم امروز فارس نیوز
ایرنا ایسنا شبکه خبر

       سایت ها 

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای اسلامی شهر قم
شوراي اسلامي شهرستان قم
شورای عالی استان ها


پایگاههای اطلاع رسانی شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کرج


پایگاههای اطلاع رسانی مراجع عظام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی


پایگاههای فناوری اطلاعات

پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هفته نامه عصر ارتباط
اخبار فناوری اطلاعات
نشریه اینترنت
ماهنامه تخصصی رایانه خبر
ضمیمه کلیک جام جم
هفته نامه بزرگراه فناوری

 
              ارتباط با ما   
  نام   
  ایمیل
ارتباط با :
   
   تلفن : 37715951
   فاکس: 37715951
مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

        پخش زنده  
 رادیو سراسری رادیو قرآن   رادیو معارف

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  مصوبات |  بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 | آیین نامه داخلی شورای استان  | گزارش تصویری |  ارتباط با ما |

Copyright © 2010 QOMSHORAOSTAN.IR
شورای اسلامی استان قم